کلیپ استوری از صحبت مرحوم علی انصاریان که در خندوانه می گفت: چون اون بالایی داره نگاه می کنه به مو میرسه اما پاره نمیشه