کلیپی کوتاه از شب آرزوها در حرم شریف امام رضا سلام الله علیه همراه با صدای ناقوس حرم