بهوش بودم از اول که دل به کس مسپارم، فضایل تو شنیدم نه عقل ماند و نه هوشم؛ کلیپ شعرخوانی مدح فضل حضرت علی امیرالمومنین سلام الله علیه