غرق گناه و روسیاه، شما زندگی ام دادی اما همه اش شده تباه، شما مردی کردید و من رو کشیدید توی راه، اما نامردی من منو کشید سوی گناه، حسین العفو، حسین العفو؛ کلیپ قدیمی زیبا از نوحه سید جواد ذاکر