آیات هشت به بعد سوره رعد درباره قدرت نامتنهی حضرت باری تعالی در خلق انسان و خصوصیات جنین سخن می گوید که استاد عبدالباسط محمد عبد الصمد به زیبایی آنها را تلاوت می کنند.