گفتم: عاشقی را چطور یاد گرفته ای؟ گفت: از آن شهید گمنامی که همه چیزش را حتی هویتش را برای خرید معشوق داد. کلیپ کوتاه زیبا از مزار شهدای گمنام مناسب استوری و وضعیت واتساپ