کتاب اسماعیل از ده کتابی که باید در مورد انقلاب بخوانید نوشته امیر حسین فردی؛ رمانی زیبا درباره یک جوان انقلابی چشم آبی که کارمند بانکی می شود که صاحبش یک بهایی است.