همسر محترم شهید مدافع حرم موسی رجبی از رسیدن پیکر به معراج شهدا و روایت وداع می گوید.