علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از طرح سوال از وزیر اطلاعات پیرو صحبت های ضد امنیتی او خبر داد.