آیینه اجلال نبی کیست تویی تو؛ چارم علی از آل نبی کیست تویی تو؛ تو اختر برج نبوی شمس هدایی؛ ماه علوی آینه ی حسن خدایی. کلیپ مداحی کوتاه مناسب استوری اینستا و وضعیت واتساپ.