در پی دیدار دکتر علی عسگری رییس صدا و سیما با آیت الله مکارم شیرازی در قم ایشان از ضعف برنامه بیست و سی انتقاد کردند و گفتند احساس می کنم فشارهای دولتی باعث می شود که انتقاد ها در سیما به مردم نرسد.