محتاج یک نگاتم دلتنگ سامراتم گریونه روضه هاتم... کلیپ استوری با صدای کربلایی محمدحسین پویانفر.