ای که نام پاک تو، گشته رمز عاشقی یا علی بن محمد، ایها الهادی النقی قصه تبعید و غربت، بُرده از دل صبر و طاقت قصه خورشید مظلوم، در حصار شام ظلمت ما گدای سامراییم ... بانوای: حاج میثم مطیعی همراه با زیر نویس عربی. ویژه شهادت امام هادی (ع)