حتی روش شست و شوی هم در خودروها مخصوصا چراغ هاشون فرق کرده چه برسه به ماشین ها