تقریبا تمام ویدئو‌های تبلیغات خودرو از جلوهای ویژه و تکنیک cgi استفاده می‌کنند! در این روش از یک خودرو به عنوان مرجع استفاده‌ میشه و بعد روی همون مرجع مدل مورد نظری که میخوان تبلیغ بشه رو پیاده می‌کنند.