صوت کامل قرائت زیبای حدیث کساء با نوای علی فانی به همراه متن و ترجمه فارسی.