کلیپ قرائت زیبا استاد عبدالباسط از آیات سوره ی شعرا بصورت تصویری اشاره با مواجه ساحران دربار فرعون با حضرت موسی علیه السلام با زیر نویس فارسی