چشم های تر تو هی صدا می زنه، زهرا مادرشو، وای من از داغ سامرا واویلا واویلا، وای من از داغ سامرا واویلا واویلا، بزم شراب و امام ما واویلا واویلا، شکر خدا خواهری نبود واویلا واویلا؛ کلیپ کوتاه مناسب استوری یا وضعیت واتساپ شهادت حضرت امام علی النقی سلام الله علیه