موشن گرافی که توانمندی کشورمان را در حوزه واکسن بازگو می کند، ایران در ساخت واکسن خود کفاست؟ چه واکسن‌هایی داریم؟ به کارگردانی ایمان شورگشتی