سامرا عزا گرفته بوی کربلا گرفته؛ از این مصیبت دل من در تب و تابه؛ کی گفته جای یه امام بزم شرابه ... نوحه سینه زنی شهادت امام علی النقی علیه السلام با نوای محمود کریمی.