استوری ترکی برای حضرت عباس ،غلاموندی حیدریلر، گؤزی چیخسین خیبریلر، هامی ائللردن آرتیخ، سنی ایستر آذری لر با نوای علیرضا اسفندیاری