با پول امارات کشوری فضاپیما ساخته و کشور دیگری هم پرتابش کرده الان امارات خیال می کنه به باشگاه فضایی ها راه پیدا کرده است.