همه کاره عالم امام زمان عجل الله فرجه هستند خودشان فرمودند بلایا به دست من از شما رفع می شود؛ ویدئویی دلنشین درباره ارتباط با اباصالح المهدی عجل الله