ماجرای استقبال رهبر انقلاب از خلبان‌های هواپیمای ایرانی صاعقه را در برنامه نگار ببینید.