نظر رهبر انقلاب درباره شرط جمهوری اسلامی ایران برای ادامه مذاکرات و سرنوشت برجام.