صحبت های جنجالی علی انصاریان در برنامه همرفیق با حضور رضا صادقی و اجرای شهاب حسینی.