ویدیو کامنت یک دقیقه ای شاخصه های انقلابی بودن از زبان مقام معظم رهبری. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج قم.