کلیپ؛ آیتم ویژه ایستادگی، پیشرفت‌های ملت ایران بخاطر ایستادگی‌ست، اگر یک ملتی ایستادگی کند برای خدا و در راه خدا، خدا به او کمک خواهد کرد. این وعده الهی‌ست و وعده الهی تخلف ناپذیر است.مقام معظم رهبری. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج.