تصاویر ویژه از پرش چتربازان نیروهای ویژه هوابرد تیپ ۶۵ نوهد بر فراز آزادی. نیروهای هوابرد نوهد جزو زبده ترین نیروهای منطقه است.