موبایل‌ها وسایل آموزشی خیلی خوبی هستند اما تنها گذاشتن بچه‌ها با موبایل اصلاً کار عاقلانه‌ای نیست چون موبایل چند برابر فوایدش، می‌تواند خطرناک و حتی ترسناک باشد!