امید غریبان تنها کجایی؟، چراغ سر قبر زهرا کجایی؟، تجلی طه گل اشک مولا، دل آشفته آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غم های زینب؛ کلیپ تجلی طه با صدای علی فانی مناسب برای وضعیت واتساپ و استوری امام زمانی عجل الله