امام خمینی ره در دیدار مسئولین صدا و سیما وقت توصیه می کنند که محتوای فیلم باید خوب باشد و باید دید فیلمساز نسبت به انقلاب تحولی برایش ایجاد شده است