بیانات معنوی امام راحل در دیداری که در هفت اسفند سال شصت و هفت با گورباچف صورت گرفت