سردار سلیمانی: خدا و نترسیدن انتقلابی رمز موفقیت امام خمینی بود؛ کلیپ نترسیدن انقلابی پخش شده از شبکه دو سیما