تلفن همراه و لب تاپ بخاطر روش و سبک زندگی که به همراه دارند بیماری هایی را بوجود می آورند در این کلیپ با آنها آشنا می شویم.