شهاب حسینی بیست سال قبل جشنواره فیلم فجر را اجرا کرد این کلیپ مصاحبه بعد از اجرای اوست