نماهنگ زیبای عربی اباصالح با نوای اباذر الحلواجی، ابا صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش نجف رفتی کاظمین رفتی؛ کربلا رفتی یاد ما هم باش؛ مدینه رفتی به پابوس مادرت زهرا، یاد ما هم باش.