بخشی از پشت صحنه خنده دار سریال بچه محل شبکه دو با بازی عموپورنگ.