آیا فیلترینگ فضای مجازی راه حل اول است؟ گپ و گفت در برنامه بدون توقف با حضور فرشاد مهدی‌ پور استاد دانشگاه پخش شده از شبکه سه سیما درباره اولویت بندی راه حل های کنترلی در فضای مجازی