خاطره جالب و شنیده نشده مرحوم مهرداد میناوند درباره منافقینی که در بازی تاریخی ایران و آمریکا، به ایرانی‌ها فحش و ناسزا می‌دادند. مهرداد میناوند: شاید مهرداد میناوند یه جایی راهش از روی آسفالت زده تو خاکی، ولی بچه این مملکته.