شب شبِ عشق شب نور شبی بالاتر؛ شبی از صبح ملاقاتِ خدا زیباتر؛ از دلِ عرش شبِ حادثه پیغام رسید؛ حاصلِ سیبِ بهشتی به سرانجام رسید ... مدح خوانی حضرت زهرا علیها السلام با نوای مهدی رسولی در محضر مقام معظم رهبری.