بمناسبت روز مادر فیلم کوتاه «مامان» تولید شده در حوزه هنری، روایتی از چالش های پیش روی یک مادر در تربیت فرزندانش را ببینید.