بچه‌ پایین تهران بود، شونزده ماه نوکری پدرش رو کرد تا بتونه با بیماری که داره دوام بیاره، بچگی کار می‌کرد تا عصرها بتونه بره فوتبال بازی کنه، بعدها تبدیل شد به این اسطوره‌ای که برای تنها نبودن مادرش ازدواج نکرد و ترجیح داد کنار مادرش بمونه؛ دعا کنیم برای علی انصاریان...