سردار قاآنی: کسانی که این چهره های آلوده کثیفشون رو زیر این چتر زیبای مطهر خادم الحرمین بودن مخفی کرده بودند، دو جنگ گستره رو در یک زمان بر این مردم تحمیل کردند ...