کلیپ قدیمی از برنامه نود شبکه سه و گفتگوی مهرداد میناوند با عادل فردوسی پور.