صحنه شادی مرحوم مهرداد میناوند بعد از گل پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا.