ویدئویی از برنامه مسابقه تاریخی رخداد شبکه افق، دولت کره جنوبی دختران کشورش را به سربازان امریکایی هدیه می کرد که سالانه سیصد و پنجاه هزار دختر بوده است.