چقدر از شرم و حیا شدم آب؛ حسن مرا نمونده مادر خطاب؛ مردم از این عزت و این احترام؛ حسین کرده پیش پایم قیام ... با نوای حاج سعید حدادیان. ایام وفات حضرت ام البنین علیها السلام.