اجرای طنز امیر کربلایی زاده در مورد مدهای قدیم و مدهای الان!