عصرجدید فصل دوم پنجم بهمن ماه نود و نه با اجرای زیبای مجید معظمی؛ سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد اون هم قول و قرارایی که با تو بستم